Đóng

NAM KỸ SƯ HÓA HỌC 03/2019

♦  CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương cơ bản         : 18 man ( khoảng 37 triệu VNĐ), chưa tính tăng […]

10/05/2019

NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ 05/2019

♦ CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương và hỗ trợ     : 19.5 man ( khoảng 40 triệu VNĐ) Chế độ    […]

10/05/2019

NAM KỸ SƯ IN ẤN 06/2019

♦  CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương cơ bản          : 18 man ( khoảng 37 triệu VNĐ), […]

10/05/2019