Đóng

NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ 07/2019

♦ CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương cơ bản     : 18 man ( khoảng 37 triệu VNĐ) Chế độ      […]

18/06/2019

NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ 01/2019

♦   CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương và hỗ trợ     : 18man ( khoảng 37 triệu VNĐ) Chế độ      […]

23/05/2019

NỮ KỸ SƯ HÓA HỌC 06/2019

♦   CHẾ ĐỘ HẤP DẪN Lương cơ bản       : trao đổi trực tiếp với công ty Nhật Chế […]

23/05/2019